Cách chạy phần mềm modem nhẹ - C3TEK Solutions

Cách chạy phần mềm modem nhẹ

Hiện tại có một số anh chị khách hàng đang dùng máy tính PC/Laptop có cấu hình và RAM không đủ mạnh khi chạy phần mềm C3TEKClient có chế độ là “tự động kiểm tra SĐT, HSD, TKC của sim” do đọc số lượng dữ liệu lớn ngoài bộ nhớ của GSM dẫn đến cấu hình của máy PC/Laptop không đủ máy tính của anh chị bị treo.

Giải pháp khắc phục tình trạng bị treo/đơ máy tính PC/Laptop như sau:
Anh chị mở phần mềm C3TEKClient và đăng nhập
Bước 1: Click bỏ chọn ô “kiểm tra số điện thoại, hạn sử dụng, TKC tự động”
Bước 2: Chọn “Cài đặt”


Bước 3: Click chọn “Chế độ thủ công” Chế độ thủ công để giảm thiểu RAM, tránh lỗi, tăng tốc độ
Lưu ý: khi thay sim cần kết nối lại (thao tác kéo chọn hết các cổng hoặc Ctrl+A => chọn kết nối lại)

Anh chị quan tâm phần mềm C3TEKClient modem GSM thì xem tại đây

CHÚC ANH CHỊ THAO TÁC THÀNH CÔNG !!!!

    cch-chy-phn-mm-modem-nh-c3tek-solutions