Cài đặt iMessage trên iPhone Xs hay Xs Max - C3TEK Solutions

Cài đặt iMessage trên iPhone Xs hay Xs Max

Cài đặt 2 SIM trên iPhone Xs hay Xs Max

Cài đặt 2 SIM trên iPhone Xs hay Xs Max

CÀI ĐẶT IMESSAGE TRÊN IPHONE Xs hay Xs Max

CÀI ĐẶT IMESSAGE TRÊN IPHONE XS HAY XS MAX

Từ tháng 09/2018, APPLE giới thiệu đến người tiêu dùng các dòng iPhone 2 SIM (Dual SIM) của mình trên toàn thế giới, gồm 2 phiên bản:

 • Bản 2 SIM gồm 1 E-SIM (SIM điện tử) & 1 khay đựng SIM vật lý : dành cho các nước phát triển (như Mỹ, Úc, Canada… )
 • Bản 2 SIM gồm 2 khay đựng SIM vật lý: dành riêng cho thị trường Trung Quốc.
Cài đặt 2 SIM trên iPhone Xs hay Xs Max

Trong khuôn khổ bài viết này, C3TEK khuyên bạn nên thiết lập Ngôn ngữ cho điện thoại bạn là English, để nhận được nhiều sử hỗ trợ hơn từ người dùng toàn cầu. 

Và trong iOS 12, APPLE gọi “Default Line” (Số chính) trong iPhone Xs / Xs Max của bạn là Số mặc định

 • Dùng “Primary” (Số chính) như là “Default Line” (Số mặc định): nếu bạn chọn tùy chọn này, Số chính sẽ được dùng mặc định cho gọi, SMS, Data, iMessage và Facetime. Khi đó “Secondary” (Số phụ) sẽ chỉ được dùng cho gọi & SMS.
 • Dùng “Secondary” (Số phụ) như là “Default Line” (Số mặc định): nếu bạn chọn tùy chọn này, Số phụ sẽ được dùng cho gọi, SMS, Data, iMessage và Facetime. Còn Số chính sẽ chỉ dùng cho gọi & SMS.
iMessage_Xs_Xsmax

Khi gửi messages (tin nhắn) với iMessage và SMS/MMS: 

Bạn có thể gửi tin nhắn với iMessage và dùng Facetime trên 1 Phone Line (tạm gọi 1 Line của điện thoại). Để thay đổi Phone Line để dùng iMessage, thao tác theo các bước sau:

 1. Vào Setting (Cài đặt) > Message (Tin nhắn)
 2. Chạm vào iMessage & Facetime Line
 3. Chọn số điện thoại mà bạn muốn dùng cho iMessage này.

ĐỂ GỬI SMS/MMS thì Tùy Chọn Số để gửi được không? 

Bạn có thể dùng SMS/MMS để gửi tin nhắn với 1 trong 2 số điện thoại trong máy bạn. Và tại Việt nam, gửi SMS thông thường sẽ mất phí. 

Bạn có thể chuyển số điện thoại mà bạn muốn dùng để gửi tin nhắn SMS/MMS. Bạn thao tác như sau:

 1. Mở Message (Tin nhắn)
 2. Chạm vào nút New (Tạo mới), ở góc trên bên phải của màn hình.
 3. Nhập vào tên của người cần gửi SMS/MMS đang có trong danh bạ của bạn.
 4. Chạm vào Current Phone Number (số điện thoại hiện tại của bạn).
 5. Chạm vào số điện thoại mà bạn muốn dùng.
Translate »