chăm sóc khách hàng qua hữu ích của SMS Gateway

Quản Lý Và Chăm Sóc Khách Hàng Qua Hữu Ích Của SMS Gateway

Bên cạnh các nhà cung cấp dịch vụ không dây. Các nhà cung cấp nội dung và nhà phát triển ứng dụng SMS cũng có thể tìm thấy một cổng SMS (SMS Gateway) hữu ích.

Giả sử bạn là nhà phát triển ứng dụng nhắn tin văn bản SMS. Để gửi và nhận tin nhắn văn bản SMS trên máy chủ của bạn. Có một cách là kết nối với SMSC của các mạng không dây. Các mạng không dây khác nhau có thể sử dụng SMSC từ các nhà cung cấp khác nhau. Có nghĩa là ứng dụng nhắn tin văn bản SMS của bạn có thể cần phải hỗ trợ nhiều giao thức. Giao thức cụ thể của SMSC. Kết quả là sự phức tạp của ứng dụng nhắn tin SMS và thời gian phát triển tăng lên.

Hệ thống nhắn tin ngắn cho mạng đi động (SMSC) là một thành phần của mạng di động. Nó thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ nhắn tin SMS cho các thuê bao của mạng di động.

Để đối phó với các vấn đề trên, một SMS Gateway có thể được thiết lập để xử lý các kết nối đến SMSC. Bây giờ, ứng dụng nhắn tin văn bản SMS chỉ cần biết làm thế nào để kết nối SMS Gateway. Để hỗ trợ nhiều SMSC hơn, bạn chỉ cần sửa đổi các thiết lập của SMS Gateway. Không yêu cầu thay đổi mã nguồn của ứng dụng nhắn tin văn bản SMS. Việc sử dụng SMS Gateway có thể rút ngắn đáng kể thời gian phát triển ứng dụng nhắn tin văn bản SMS.

SMS Gateway c3tek.biz

Ngoài việc sử dụng kết nối trực tiếp tới SMSC của nhà cung cấp dịch vụ không dây. Còn có cách khác để gửi và nhận tin nhắn SMS trên máy tính là sử dụng điện thoại di động hoặc modem GSM / GPRS. Một số SMS Gateway có thể xử lý kết nối với điện thoại di động và modem GSM / GPRS.