GSM Modem 1/8/16 Port - C3TEK SMS dịch vụ tự động

GSM Modem

GSM Modem của C3tek

Gửi SMS đến người nhận (Outgoing SMS) : SMS Marketing, SMS Chăm Sóc Khách Hàng

Nhận SMS gửi vào (Incoming SMS) : Thống kê event, bình chọn, tổng đài nhận tin nhắn

Thực hiện cuộc gọi ra (Outgoing Call) : gọi đến các đầu số như 900, 9194, 9090, ….

Nhận các cuộc gọi vào (Incoming Call) : khi có cuộc gọi đến thì tự động chấp nhận cuộc gọi (auto accept incoming calls), sau N giây thì auto disconnect incoming call…

Thực hiện các lệnh USSD : như *101#, *102#, *098#, *0#…

Truy xuất vào Menu SIM Toolkit : trên các SIM đa năng như Vina Eload, Viettel Anypay, Mobi EZ…

Thiết bị phù hợp với các tiêu chuẩn và quy định của Nhà Mạng. Và có thể kết nối nhiều thiết bị NỐI TIẾP nhau để tạo thành bộ 16/32/48/64….Ports.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.
gsm-modem-1-8-16-port-c3tek-sms-dch-v-t-ng