GSM Gateway Hữu Ích Như Thế Nào Trong Việc Tăng Thu Nhập

GSM Gateway Hữu Ích Như Thế Nào Trong Việc Tăng Thu Nhập ?

Công nghệ viễn thông Global System for Mobile Communications, viết ngắn lại là GSM Cái tên này có nghĩa là “hệ thống toàn cầu dành cho việc liên lạc di động”. Nó đã được phát triển để dùng tại nhiều quốc gia, nhiều nhà mạng khác nhau.

GSM Gateway cho phép:

Gửi SMS Lớn. SMS tới E-mail. Email tới SMS. Báo động Cân bằng SIM. Danh sách người gọi ID người gọi. Giới hạn thời lượng cuộc gọi cho SIM cụ thể. Gọi lại. Chuyển tiếp cuộc gọi (không điều kiện, không trả lời, bận, không thể truy cập). Giao diện API mở (AMI). Điều khiển SMS Gateway (khởi động lại, nạp lại, tìm nạp IP). Nạp lại số dư SIM thông qua GUI. Định tuyến cuộc gọi linh hoạt. Cấu hình và quản lý sử dụng một trình duyệt Web,…

GSM Telesale GatewayDo các đường dây PSTN truyền thống đang bắt đầu biến mất ở các nước phát triển. Và sẽ không được xây dựng rộng rãi ở các quốc gia kém phát triển.

PSTN là từ viết tắt của tiếng Anh (Public Switched Telephone Network) hay dịch ra tiếng Việt là Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng. Nói cho dễ hiểu đó là mạng điện thoại cố định (để bàn) có dây dẫn.

Việc sử dụng GSM Gateway ngày càng trở nên phổ biến trên khắp thế giới. Và tiết kiệm chi phí đáng kể. Kết quả là, truyền thông thoại trong nước và trên toàn thế giới sẽ thuận tiện hơn. Có chi phí thấp hơn và có phạm vi rộng hơn.

Xem thêm chi tiết về GSM Telesale Gateway.

GSM Telesale Gateway