Phần mềm C3TEKClient đã hổ trợ nhận sóng nhà mạng Metfone tại Cambodia. Để giúp các khách hàng sinh sống và làm việc tại Cambodia có nhu cầu sử dụng phần mềm để kiểm Sim được đầy đủ tính năng từ C3TEKClient.