Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm MobiEZ

Bước 1: Chuẩn bị file excel chứ list sdt muốn nạp tiền, file excel gồm 2 cột:  – Cột sdt và cột số tiền muốn nạp

  • Cả 2 cột đều nhập từ dòng thứ 2 trở đi (A2,B2); không nhập sdt vào dòng đầu tiên (dòng tiêu đề)
  • Cột sdt CẦN CÓ số 0 ở trước (Xem hình 1)

Hình 1

Bước 2: Gắm sim mobi đa năng vào modem và gắm modem vào máy tính, mở phần mềm MobiEZ lên, bấm nút “Kết nối modem” (Refresh Modem) ở góc trái bên dưới phần mềm, phần mềm sẽ quét và nhận modem (Modem khi đã nhận sim sẽ báo “đã kết nối”) (Xem hình 2)

Bước 3: Chọn “Loại Sim” (Mobiez mới hoặc MobiEz cũ) của sim cái đang gắm trong modem. Nhập mật khẩu của sim cái vào khung “Mật Khẩu  (xem hình 3)

Hình 3

Bước 4: Bấm “Chọn File” và duyệt đến file excel chứa list sdt đã chuẩn bị lúc đầu, danh sách sẽ hiện ra bên khung bên phải -> Bấm nút “Bắt đầu” để phần mềm thực hiện nạp tiền (Xem hình 4)

Hình 4

Bước 5: Sau khi phần mềm nạp hết danh sách, sẽ xuất hiện thông báo hỏi lưu báo cáo, hoặc đang nạp mà muốn lưu báo cáo, thì bấm nút “Dừng” -> Sau đó click chuột phải lên phần màn hình bên phải ( phần chứa danh sách) sẽ xuất hiện dòng

“Export excel” -> Chọn đường dẫn và đặt tên file báo cáo (Xem hình 5)

                                                       Hình 5