kiểm tra phạt nguội vi phạm giao thông

HƯỚNG DẪN CÁCH TRA CỨU :
Nhập biển số xe cần tra cứu ( ví dụ 51F-74199 ) và bấm nút "Kiểm Tra"