Làm Thế Nào Để Biết Được Một Website Xứng Tầm

Làm Thế Nào Để Biết Được Một Website Xứng Tầm?

Website Business

Làm thế nào để biết được một website đã được xây dựng tốt? Liệu công ty đã sẵn sàng cho Thương mại điện tử (E-commerce Marketing) hay chưa?

 

Website Business

Doanh nghiệp có thể tự chúc mừng mình khi đã xây dựng được một website tốt và đã sẵn sàng cho E-commerce Marketing.

Nếu trả lời “yes” cho tất cả các điểm nêu ra sau đây:
 1. Website của doanh nghiệp đang hoạt động.
 2. Website được cập nhật tối thiểu một tuần một lần.
 3. Website được kết nối tới các site liên quan.
 4. Có đầy đủ, rõ ràng địa chỉ, số điện thoại, fax, địa chỉ e-mail của doanh nghiệp.
 5. Có địa chỉ e-mail của các thành viên chủ chốt trong công ty.
 6. Có tóm tắt tiểu sử và ảnh của các thành viên nói trên.
 7. Mời khách truy cập vào website thực hiện một số động tác khác.
 8. Chỉ cần dưới 3 lần kích chuột máy tính, khách hàng đã có thể có được thông tin mong muốn.
 9. Sử dụng phần mềm CRM để theo dõi thông tin về khách hàng và sự quan tâm của họ.
 10. Làm rõ tính riêng tư của website.
 11. Quan tâm đặc biệt tới việc xin phép để chia sẻ tên khách hàng và các thông tin khác.
 12. Tạo liên kết tới website của các thành viên của bất kỳ nhóm nào mà website của bạn là thành viên.
 13. Có tính đến các kết quả khảo sát về khách hàng đã thực hiện.
 14. Đưa ra được các sản phẩm, dịch vụ hoặc các hoạt động khác mà khách hàng yêu cầu.
 15. Thông báo về việc đã nhận đơn đặt hàng, có khuyến mãi. Hoặc các hình thức khuyến khích khách hàng ít nhất mỗi tháng một lần.
 16. Cho phép khách hàng chia sẻ thông tin tại mục thông báo. Hoặc ở chat room trên website.
 17. Có shopping cart để có thể mua hàng qua mạng.Website Sale
 18. Cho phép để lời nhắn hoặc gọi điện thoại ngay lập tức cho một người có thực.
 19. Trả lời tất cả e-mail đã nhận được trong vòng 24 giờ.
 20. Gửi bản tin điện tử qua e-mail mỗi tháng một lần cho khách hàng.
 21. Công ty có thể đáp ứng với sự tăng lên rất lớn và nhanh về khối lượng hàng hóa.
 22. Thực hiện điều tra trên mạng hàng năm để đánh giá nhu cầu phát triển.
 23. Người thiết kế trang web vẫn tiếp tục tham dự các buổi họp của công ty. Cập nhật thông tin về chiến lược phát triển toàn công ty.