GSM Modem Wavecom 1 Port RS232 - C3TEK Solutions

Cửa hàng

GSM Modem Wavecom 1 Port RS232

1.800.000 

Hết hàng

Mô tả

Dòng GSM Modem wavecom 1 Port RS232 là dòng thiết bị GSM Modem được dùng để :

 • Gắn kết  01 SIM Card 2G của nhà mạng Viễn Thông
 • Có thể thực hiện các tác vụ cơ bản trên nền 2G như :
  • Chạy các lệnh USSD như *101#, *102#, *098#…
  • Gửi SMS chăm sóc khách hàng
  • Nhận SMS tin nhắn đến
  • Thực hiện cuộc gọi ra
  • Nhận cuộc gọi vào
  • Truy Cập Menu SIM Toolkit

Trong đó, các tác vụ USSD có thể thực hiện liên tục thành nhiều lớp để đăng ký các gói dịch vụ khác như Mobile TopUp.

Thông tin cấu hình thiết bị :