Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (giữa) trong cuộc họp báo về đồng Petro điện tử tại Caracas ngày 20/2 - C3TEK Solutions

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (giữa) trong cuộc họp báo về đồng Petro điện tử tại Caracas ngày 20/2

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (giữa) trong cuộc họp báo về đồng Petro điện tử tại Caracas ngày 20/2

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (giữa) trong cuộc họp báo về đồng Petro điện tử tại Caracas ngày 20/2