Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (giữa) trong cuộc họp báo về đồng Petro điện tử tại Caracas ngày 20/2 - C3TEK Solutions

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (giữa) trong cuộc họp báo về đồng Petro điện tử tại Caracas ngày 20/2

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (giữa) trong cuộc họp báo về đồng Petro điện tử tại Caracas ngày 20/2

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (giữa) trong cuộc họp báo về đồng Petro điện tử tại Caracas ngày 20/2

tng-thng-venezuela-nicolas-maduro-gia-trong-cuc-hp-bo-v-ng-petro-in-t-ti-caracas-ngy-20-2-c3tek-solutions