Có một số cách để đảm bảo thu hút nhiều người truy cập vào website

Làm Thế Nào Để Thu Hút Người Truy Cập Vào Website Vừa Thiết Lập?

Khuếch trương sản phẩm và dịch vụ trên mạng Internet có thể coi là một hình thức tiếp thị có mục tiêu. Nhằm lôi kéo người mua hàng có những nhu cầu đặc biệt. Quảng cáo trên mạng Internet vì thế có thể hiệu quả hơn so với quảng cáo khác. Như là trên vô tuyến truyền hình, ấn phẩm và hình thức gởi thư.

Có một số cách để đảm bảo thu hút nhiều người truy cập vào website:

+ Đăng ký với các công cụ tìm kiếm nhiều cấp.

+ Gửi thư điện tử cho khách hàng để báo địa chỉ của website vừa mở. Đồng thời tạo điều kiện cho khách hàng có thể truy cập ngay vào website.

+ Gửi các thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để công bố. Về website và địa chỉ của nó.

+ Tạo ra liên kết tới các website tương thích với website của mình. Tức là những website có cùng thị trường mục tiêu. Và không phải là đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp.

+ Viết bài giới thiệu các website đáng quan tâm trong ngành mình.

+ In địa chỉ website và địa chỉ email lên các đồ dùng văn phòng và danh thiếp của công ty.

+ Quảng cáo trên phương tiện thông tin trong nước.

+ Đăng ký địa chỉ website lên các trang vàng.

+ Thông báo cho các đại diện biết về website.

+ Giảm giá cho các đơn đặt hàng trên mạng.

+ Gửi một số bưu phẩm trình bày vui nhộn về website.

Như vậy, cần phải tiến hành phối hợp khuếch trương website của mình. Bằng các hình thức thông thường và qua mạng có sử dụng các liên kết tương hỗ. Nếu khách hàng thấy thông tin trên website có ích. Họ sẽ lưu địa chỉ của nó và sẽ truy cập trở lại khi cần.