Google Quảng Cáo Ở Đâu Để Thấy Dễ Dàng Google Advertisment ?

Google Quảng Cáo Ở Đâu Để Thấy Dễ Dàng?

Nhiều lý do mà bạn được nhìn thấy quảng cáo từ Google.

Đôi khi quảng cáo mà bạn nhìn thấy dựa trên vị trí hiện tại hoặc trong quá khứ của bạn. Địa chỉ IP của bạn thường là một mấu chốt về vị trí gần đúng của bạn. Vì vậy, bạn có thể thấy một quảng cáo trên trang chủ của YouTube.com về một bộ phim sắp tới ở quốc gia của bạn. Hoặc khi tìm kiếm ‘pizza’ có thể trả lại kết quả là các địa điểm pizza ở khu vực của bạn.

Đôi khi quảng cáo mà bạn nhìn thấy dựa trên ngữ cảnh của trang. Nếu bạn đang xem trang mẹo làm vườn, bạn có thể thấy quảng cáo cho thiết bị làm vườn.

Đôi khi bạn cũng có thể thấy quảng cáo trên Website dựa trên hoạt động  ứng dụng các dịch vụ của Google; Quảng cáo trong ứng dụng dựa trên hoạt động Website của bạn; Hoặc quảng cáo dựa trên hoạt động của bạn trên thiết bị khác.

Google Ads

Google Ads

Đôi khi quảng cáo bạn tìm kiếm trong Google  và thấy sản phẩm của công ty liên quan.  Lấy một ví dụ: bạn có thể đã đăng ký thông tin trên Website của một tờ báo. Từ thông tin bạn cung cấp cho tờ báo, sẽ có những quảng cáo chọn lọc xuất hiện. Và những thông tin đó cũng được các nhà cung cấp tận dụng để phân phối sản phẩm cho chính bạn.

Bạn cũng có thể thấy quảng cáo trên các sản phẩm và dịch vụ của Google. Bao gồm Tìm kiếm, Gmail và YouTube, dựa trên thông tin, chẳng hạn như địa chỉ email của bạn, mà bạn cung cấp cho nhà quảng cáo. Và sau đó nó được chia sẻ với Google.