Những Yếu Tố Thành Công Trong Thương Mại Điện Tử

Những Yếu Tố Thành Công Trong Thương Mại Điện Tử (E-commerce Marketing)

Để đạt được lợi ích trong thương mại điện tử. Bạn cần phải thận trọng khi quyết định công việc mà mình định tiến hành. Phải nắm chắc rằng công việc đó sẽ có thể thực hiện một cách có hiệu quả. Và có thể thấy rõ những thị trường mục tiêu của bạn.

Các doanh nghiệp nhỏ đã phát hiện rằng Internet là một công cụ tương đối rẻ. Để sản phẩm và dịch vụ của họ có thể bán được trên thị trường trong nước và trên thế giới.Thành công trong thương mại điện tử (E-commerce Marketing) vừa có giá trị đối với doanh nghiệp. Vừa có giá trị đối với khách hàng. Do vậy bất kỳ chi phí nào do doanh nghiệp bỏ ra nhưng không thể thu lợi đều là lãng phí.

Khi bắt đầu sử dụng Internet, nhiều doanh nghiệp coi đó là một phương tiện quảng cáo và tiếp thị. Nếu việc quảng cáo bằng ấn phẩm tốn kém. Thì việc quảng cáo trên Internet sẽ giúp bạn giảm bớt chi phí. Việc chuyển một số quảng cáo bằng ấn phẩm lên Internet sẽ có thể mở rộng ảnh hưởng của chiến dịch quảng cáo khác. Những điều đó đều có giá trị đối với bạn.

Tuy nhiên, không phải là lúc nào cũng nên dùng Internet. Nếu bạn đã ký hợp đồng quảng cáo với một phương tiện thông tin đại chúng (báo, các tài liệu hướng dẫn). Hoặc việc liên lạc qua Internet với thị trường mục tiêu tỏ ra chậm chạp thì bạn không thể không quảng cáo bằng ấn phẩm. Bằng việc chuyển những quảng cáo bằng ấn phẩm lên Internet. Bạn có thể khai thác thị trường trên phạm vi toàn cầu với chi phí thấp hơn. Và nếu sản phẩm của bạn không bán được ra nước ngoài thì cũng không tốn kém lắm.

Nếu sau khi xem xét chi phí và lợi nhuận như nhiều doanh nghiệp thường làm. Bạn không biết chắc lợi nhuận sẽ thu được là bao nhiêu, thì việc tiếp tục hoạt động trên Internet một cách cẩn thận vẫn hợp lý. Tuy nhiên, bạn cần phải thu xếp khoản chi ở mức thích hợp để không dẫn đến rủi ro về mặt thương mại.

Nhiều doanh nghiệp khi bắt đầu sử dụng Internet vào mục đích xúc tiến thương mại đã quyết định đưa ra những lời mời giao dịch trên mạng với khách hàng. Hoặc các nhà cung cấp.

Đó là một lĩnh vực mà Internet có nhiều tiềm năng. Bởi vì nó đưa ra những điều kiện thuận lợi cho khách hàng. Đôi khi nó cho phép bạn chuyển dịch một số chi phí giao dịch. (như chi phí truy nhập dữ liệu) sang phía khách hàng hoặc nhà cung cấp.

Hơn nữa, một điều quan trọng cần nghĩ đến là chi phí tạo lập website . Để có được những phương tiện giao dịch trên mạng.

Dù bạn có dùng Internet để giao dịch hay không. Điều đó sẽ ít có ý nghĩa nếu không ai biết địa chỉ của bạn. Nếu bạn tiếp tục dùng ấn phẩm (kể cả danh thiếp, tiêu đề trên thư…). Bạn vẫn nên dùng Internet để thúc đẩy việc giao dịch trên mạng. Bạn cũng nên sử dụng ưu thế của các cơ hội tuyên truyền ít tốn kém với những công cụ tìm kiếm.

Đặc điểm quan trọng nhất của một website tốt là nó giúp người sử dụng đạt được một nhu cầu thông tin (thí dụ về sản phẩm hoặc công ty của bạn). Thuận tiện cho việc mua hàng hoặc giải trí.

Người ta đã xác địch những nhân tố thành công của giao dịch trên mạng :

+ Việc giới thiệu đều đặn những sản phẩm mới và quan trọng.

+ Việc đề nghị trả lời và theo dõi sự trả lời của những người đến thăm website của bạn là cần thiết.

+ Cần lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nền văn hóa của thị trường mục tiêu.

+ Việc xây dựng một hệ thống điều khiển dễ dàng trên mạng là quan trọng.

+ Hình ảnh phải hấp dẫn và mang tính chuyên nghiệp.

+ Một công ty nhỏ không phải là không có ưu thế. Trên thực tế, nó vẫn có thể được chú ý.

+ Thông tin trên mạng phải cập nhật.